Bezpłatna prenumerata czasopisma

Co zyskujesz prenumerując magazyn?

- czasopismo jest bezpłatne
- powiadomimy cię o wydaniu nowego numeru
- do prenumeratorów wysyłamy materiały specjalne

safetyandsecurity042014

button2button1

 

- Monitoring w Łodzi

Rozmowa z Ryszardem Kozłowskim

- Terroryzm ponowoczesny jako zagrożenie dla lotnictwa cywilnego

Sylwia Książek

- Zintegrowany system kontroli dostępu i kierowania ruchem

Artykuł firmy AutoID Polska S.A.

- Oprogramowanie IRIDIUM RCP

Artykuł firmy UNICARD S.A.

- Innowacyjność w łączności jest priorytetem

Artykuł firmy HTS-HIGH TECH STUDIO

- Wirusy, robaki i tojany, a bezpieczeństwo wewnętrzne

Dariusz Łydziński

- Imprezy masowe, praktyczne przypomnienie

Leszek Grzyb, Optima Ochrona

- Organizator imprezy masowej

Jerzy Pykacz, WSB