Bezpłatna prenumerata czasopisma

Co zyskujesz prenumerując magazyn?

- czasopismo jest bezpłatne
- powiadomimy cię o wydaniu nowego numeru
- do prenumeratorów wysyłamy materiały specjalne

Bezpieczeństwo jest dla każdej osoby i instytucji bardzo istotną sferą życia. Monitoring wizyjny w znacznym stopniu zwiększa poczucie tego bezpieczeństwa, a nie jednokrotnie staje się faktycznym elementem jego zapewnienia np. odstraszając osoby chcące zaszkodzić sferze naszego spokoju.

Monitoring wizyjny stał się jednym z najważniejszych elementów składowych naszego bezpieczeństwa. Zdecydowana większość ludzi twierdzi, iż kamery w znaczny sposób przyczyniają się do tego, iż czujemy się bezpiecznie, a dzieje się tak z powodu osób, które obserwują ulice naszych miast oraz nasze miejsca pracy. Z drugiej strony mamy pewność że w przypadku gdy dojdzie do zdarzenia zapis z kamer monitoringu wizyjnego będzie w stanie wyjaśnić przebieg sytuacji.

 

Kamery zdecydowanym krokiem wkroczyły także w sferę biznesu, gdzie większość firm posiada w swoich siedzibach, magazynach, fabrykach monitoring wizyjny i nie wyobraża sobie sytuacji, w której mogłoby go zabraknąć. Z jednej strony pozwala on zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i klientom przedsiębiorstw, a z drugiej służy również do obserwacji pracowników pod kątem wykonywanych przez nich obowiązków.

Coraz więcej instytucji i firm uwierzyło w skuteczność monitoringu, co doprowadziło do sytuacji, gdzie monitoringiem wizyjnym zaczęły interesować się gospodarstwa rolne. Wydawałoby się, że w żadnym wypadku nie potrzebują one tego typu narzędzia, aby poprawnie funkcjonować i prowadzić gospodarstwo. Faktem jest, iż gospodarstwa rolne doskonale poradziłyby sobie bez kamer, lecz, z drugiej strony ich obecność zwiększa wydajność i bezpieczeństwo całego dobytku gospodarstwa. Musimy pamiętać, iż od dobrych kilku lat, tzn. od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej w naszym kraju rolnictwo bardzo mocno rozwinęło się technologicznie i zainwestowało bardzo duże środki finansowe na sprzęt i wyposażenia.

Wyposażenie nie jednego gospodarstwa rolnego liczone jest w milionach złotych co doprowadza do możliwości kradzieży tegoż sprzętu. Fakt posiadania bardzo dużej ilości urządzeń o znacznej wartości powoduje, iż właściciele gospodarstw rolnych coraz częściej zastanawiają się nad zakupem i instalacją monitoringu wizyjnego. Nie można sprzeciwić się zasadności tej decyzji, ponieważ bardzo często może to uchronić przed wstrzymaniem produkcji na bardzo długi czas.

Aktualnie płynność w działaniu gospodarstwa rolnego tak jak każdego innego przedsiębiorstwa jest bardzo istotna, a zaburzenie tejże płynności powoduje wysokie straty. Odpowiednio zaprojektowany i zainstalowany system monitoringu wizyjnego jest w stanie zniwelować możliwość zakłócenia płynności w prowadzeniu gospodarstwa. Niestety większość właścicieli gospodarstw nie ma zielonego pojęcia, na co należy zwrócić uwagę przy doborze składników monitoringu oraz na jakie funkcje i cechy patrzeć.

Na początku właściciel gospodarstwa rolnego musi odpowiedzieć sobie na pytania:
- Czy w przeszłości były przypadki kradzieży lub uszkodzenia sprzętu?
- Jaka jest wartość sprzętu, który będzie monitorowany?
- Czy jest potrzeba monitorowania działań wykonywanych przez pracownika?
- Gdzie znajdują się newralgiczne miejsca w gospodarstwie

Gdzie instalować kamery w gospodarstwie rolnym:
- monitorowane powinno być każde wyście/wejście.
- kamery powinny być umieszczone przy wszelakich podjazdach, gdzie odbywa się rozładunek i załadunek
- kamery powinny być umieszczone w pomieszczeniach, gdzie przebywają zwierzęta oraz tam gdzie przebywają pracownicy
- kamery powinny być umieszczone w miejscu przechowywania maszyn i cennych narzędzi

W gospodarstwach rolnych zaleca się stosowanie kamer o wysokie odporności na sabotaż i wandalizm. Każda kamera zainstalowana w gospodarstwie, która jest naruszona lub zniszczona, może powodować utratę sygnału wideo. Dlatego proponuję się rozważyć użycie obudowy wandaloodpornej dla kamer zlokalizowanych w obszarach podwyższonego ryzyka. Oczywiście każda kamera umieszczona na zewnątrz obiektu powinna być odporna na panujące warunki atmosferyczne.

Na zachodzie stosowanie monitoringu wizyjnego w gospodarstwach rolnych jest już codziennością. Lecz nie stosuje się go tylko w celu zapewnienie bezpieczeństwa, ale również do usprawnienia bieżącej działalności gospodarstwa co skutkuje zwiększeniem wydajności.