Bezpłatna prenumerata czasopisma

Co zyskujesz prenumerując magazyn?

- czasopismo jest bezpłatne
- powiadomimy cię o wydaniu nowego numeru
- do prenumeratorów wysyłamy materiały specjalne

Tomasz Grabski: Panie Prezesie jak ocenia Pan branżę ochrony osób i mienia z perspektywy kilku miesięcy pracy w Securitas w Polsce?

Tomasz Paszek: Cały czas poznaję branżę i obserwuję trzy wyróżniki: znaczne zróżnicowanie jakości świadczonych usług wynikających z jej rozdrobnienia oraz agresywne zachowania konkurencyjne przy relatywnie niskim poziomie współpracy na rzecz rozwoju całej branży.  Securitas ma dobry wgląd w trendy rozwojowe na globalnym rynku i jednym z wniosków jakie mam po wizytach w naszych placówkach w USA i Europie Zachodniej, jest to, że w Polsce udział rozwiązań technicznych w obszarze bezpieczeństwa jest cały czas niski. W zmianie sposobu i tempa zaangażowania technologii w rozwiązywanie problemów naszych klientów i podnoszenia jakości rozwiązań bezpieczeństwa upatruję duże rezerwy. Reasumując, przed całą branżą widzę dobry potencjał wzrostu i jednocześnie dużo pracy w dążeniu do jakości.Tomasz Grabski: Jaka jest Pana wizja firmy Securitas w Polsce? Na jakich segmentach tej branży firma powinna się skupić?

Tomasz Paszek: Strategia działania Securitas w Polsce jest wyznaczona wizją całego Koncernu. Securitas globalnie stawia przed sobą kilka celów, „być najlepszą firmą” to jeden z kluczowych. W naszym mniemaniu „bycie najlepszym” to umiejętność kreowania nowych rozwiązań, patrzenie w przyszłość, wyprzedzanie rynku, konkurencji i najwyższa jakość usług.
Nasz sposób działania to strategia „hodowcy”, a nie „myśliwego” i to poprzez jakość i wiarygodność naszych działań. Cierpliwie, pozytywistycznie budujemy skalę działania i udziały w rynku.
Właśnie zakończyliśmy „roadshow” prezentując naszym menedżerom kierunki działania na najbliższy okres. Trzy kluczowe to: inwestycje w technikę i technologie, konkurencyjne jakościowo i dopasowane do segmentów rynku portfolio usług i produktów oraz efektywność organizacyjna.

Tomasz Grabski: Czy Securitas w przyszłości ma zamiar starać się o wygranie przetargów w zakresie ochrony lotnisk w Polsce? Czy też może nie jest to segment zainteresowania firmy?

Tomasz Paszek: Securitas chroni na świecie kilkaset lotnisk - jestem przekonany, iż ten bardzo wyspecjalizowany obszar naszych kompetencji znajdzie potwierdzenie w relacji biznesowej.

Tomasz Grabski: W ostatnich latach Securitas dokonał na świecie bardzo dużych przejęć i konsolidacji. Czy w Polsce również przewidują Państwo tego typu operacje w branży Security?

Tomasz Paszek: Jednym z zobowiązań spółki publicznej jest nieudzielanie tego typu informacji. Jednak jak słusznie Państwo zauważyliście, Securitas przykłada dużą wagę do wzrostu organicznego i równolegle jest aktywnym uczestnikiem obszaru przejęć i akwizycji.

Tomasz Grabski: Jaka jest Pana opinia na temat deregulacji zawodu pracownika ochrony w Polsce, która dokonała się z początkiem 2014 roku? Czy według Pana jest to pozytywna decyzja polskich władz?

Tomasz Paszek: Przy całej złożoności tej zmiany i znacznym wpływie na operacyjną i finansową sferę podmiotów, wprowadzono status kwalifikowanego pracownika ochrony i uproszczono możliwość uzyskania takiego statusu, co jest korzystną zmianą.
Boli, iż część przepisów niestety nadal nastręcza kłopotów interpretacyjnych nie tylko pracodawcom, ale także służbom państwowym, które w wielu kwestiach nie prezentują jednolitego stanowiska.
Jeżeli chodzi o oddziaływanie tej ustawy na rynek pracy i generowanie nowych miejsc pracy w sektorze ochrony, to moja ocena jest raczej sceptyczna odnośnie efektywnego oddziaływania tego rozwiązania. Na liczbę miejsc pracy największy wpływ będzie miał rozwój branży oraz stopień wdrażania rozwiązań bezpieczeństwa opartych o technikę - deregulacja ułatwiająca dostęp do zawodu ma w mojej ocenie obojętny wpływ na przyszłość branży.

Tomasz Grabski: Proszę naszym czytelnikom wyjaśnić na czym opiera się Centralna Stacja Monitorowania (CSM) Securitas? Z państwa informacji wynika iż jest ona bardzo skuteczna. Z czego to wynika?

Tomasz Paszek: Centralna Stacja Monitorowania jest w naszym przypadku częścią większej organizacji nazywanej przez nas mianem SOC (Securitas Operational Center). Główna zasada, która nam przyświeca to możliwość zapewniania pełnej obsługi Klienta z poziomu SOC. Wysoka skuteczność jaką uzyskujemy jest przede wszystkim efektem kompetencji naszych pracowników oraz inwestycji zarówno w szkolenia jak i w innowacyjne rozwiązania IT ukierunkowane na automatyzację jak największej liczby procesów. Jako jedni z nielicznych w Polsce, posiadamy dwie redundantne stacje monitorowania. Obecnie jesteśmy na etapie wprowadzania zmian w tej części organizacji. Cel jaki sobie stawiamy, to podobnie jak w przypadku całej firmy – być najlepszym. Mamy pomysł jak to zrobić i za jakiś czas, gdy uzyskamy pożądany efekt, nie omieszkamy się nim pochwalić.

Tomasz Grabski: Czy przeprowadzają Państwo cykliczne szkolenia dla kadry managerów oraz dla pracowników ochrony? Jeśli tak to jakie to są szkolenia?

Tomasz Paszek: Pracownicy to jeden z najważniejszych elementów każdej organizacji. Koncern Securitas zatrudnia ponad 310 tysięcy pracowników, z czego blisko 7000 zatrudnionych jest w Polsce. W przypadku tak istotnej części organizacji szkolenia są kluczowe. Praktycznie na każdym etapie pracy inwestujemy w poszerzanie wiedzy naszych pracowników. Ze wszystkich szkoleń jesteśmy dumni, ale wymienię te, o których najczęściej mówią nasi klienci: szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej, którymi objęci są wszyscy pracownicy Securitas; szkolenia segmentowe dotyczące realizacji zadań w obrębie konkretnych rodzajów obiektów naszych klientów; szkolenia eksperckie takie jak np. Certyfikowany Audytor TAPA. Praktycznie każdy awans w organizacji uwarunkowany jest przyswojeniem wiedzy i zdobyciem umiejętności oraz ich praktycznym sprawdzeniem. Przykładem szkoleń w ścieżce rozwoju zawodowego są np. kurs szefów ochrony i kurs menedżerski.
Nasi menedżerowie najwyższego szczebla podnoszą swoje kwalifikacje biorąc udział w organizowanym przez koncern Securitas Management Training (SMT). Chciałbym podkreślić, że szkolenia są tylko częścią całego systemu zarządzania personelem, uwzględniającego ścieżki kariery, systemy motywacyjne, promocję i rozwój kadr.

Tomasz Grabski: Panie Prezesie jak ocenia Pan branżę ochrony osób i mienia z perspektywy kilku miesięcy pracy w Securitas w Polsce?

 

Tomasz Paszek: Cały czas poznaję branżę i obserwuję trzy wyróżniki: znaczne zróżnicowanie jakości świadczonych usług wynikających z jej rozdrobnienia oraz agresywne zachowania konkurencyjne przy relatywnie niskim poziomie współpracy na rzecz rozwoju całej branży. Securitas ma dobry wgląd w trendy rozwojowe na globalnym rynku i jednym z wniosków jakie mam po wizytach w naszych placówkach w USA i Europie Zachodniej, jest to, że w Polsce udział rozwiązań technicznych w obszarze bezpieczeństwa jest cały czas niski. W zmianie sposobu i tempa zaangażowania technologii w rozwiązywanie problemów naszych klientów i podnoszenia jakości rozwiązań bezpieczeństwa upatruję duże rezerwy. Reasumując, przed całą branżą widzę dobry potencjał wzrostu i jednocześnie dużo pracy w dążeniu do jakości.

 

Tomasz Grabski: Jaka jest Pana wizja firmy Securitas w Polsce? Na jakich segmentach tej branży firma powinna się skupić?

 

Tomasz Paszek: Strategia działania Securitas w Polsce jest wyznaczona wizją całego Koncernu. Securitas globalnie stawia przed sobą kilka celów, „być najlepszą firmą” to jeden z kluczowych. W naszym mniemaniu „bycie najlepszym” to umiejętność kreowania nowych rozwiązań, patrzenie w przyszłość, wyprzedzanie rynku, konkurencji i najwyższa jakość usług.

Nasz sposób działania to strategia „hodowcy”, a nie „myśliwego” i to poprzez jakość i wiarygodność naszych działań. Cierpliwie, pozytywistycznie budujemy skalę działania i udziały w rynku.

Właśnie zakończyliśmy „roadshow” prezentując naszym menedżerom kierunki działania na najbliższy okres. Trzy kluczowe to: inwestycje w technikę i technologie, konkurencyjne jakościowo i dopasowane do segmentów rynku portfolio usług i produktów oraz efektywność organizacyjna.

 

 

Tomasz Grabski: Czy Securitas w przyszłości ma zamiar starać się o wygranie przetargów w zakresie ochrony lotnisk w Polsce? Czy też może nie jest to segment zainteresowania firmy?

 

Tomasz Paszek: Securitas chroni na świecie kilkaset lotnisk - jestem przekonany, iż ten bardzo wyspecjalizowany obszar naszych kompetencji znajdzie potwierdzenie w relacji biznesowej.

 

Tomasz Grabski: W ostatnich latach Securitas dokonał na świecie bardzo dużych przejęć i konsolidacji. Czy w Polsce również przewidują Państwo tego typu operacje w branży Security?

 

Tomasz Paszek: Jednym z zobowiązań spółki publicznej jest nieudzielanie tego typu informacji. Jednak jak słusznie Państwo zauważyliście, Securitas przykłada dużą wagę do wzrostu organicznego i równolegle jest aktywnym uczestnikiem obszaru przejęć i akwizycji.

 

Tomasz Grabski: Jaka jest Pana opinia na temat deregulacji zawodu pracownika ochrony w Polsce, która dokonała się z początkiem 2014 roku? Czy według Pana jest to pozytywna decyzja polskich władz?

 

Tomasz Paszek: Przy całej złożoności tej zmiany i znacznym wpływie na operacyjną i finansową sferę podmiotów, wprowadzono status kwalifikowanego pracownika ochrony i uproszczono możliwość uzyskania takiego statusu, co jest korzystną zmianą.

Boli, iż część przepisów niestety nadal nastręcza kłopotów interpretacyjnych nie tylko pracodawcom, ale także służbom państwowym, które w wielu kwestiach nie prezentują jednolitego stanowiska.

Jeżeli chodzi o oddziaływanie tej ustawy na rynek pracy i generowanie nowych miejsc pracy w sektorze ochrony, to moja ocena jest raczej sceptyczna odnośnie efektywnego oddziaływania tego rozwiązania. Na liczbę miejsc pracy największy wpływ będzie miał rozwój branży oraz stopień wdrażania rozwiązań bezpieczeństwa opartych o technikę - deregulacja ułatwiająca dostęp do zawodu ma w mojej ocenie obojętny wpływ na przyszłość branży.

 

Tomasz Grabski: Proszę naszym czytelnikom wyjaśnić na czym opiera się Centralna Stacja Monitorowania (CSM) Securitas? Z państwa informacji wynika iż jest ona bardzo skuteczna. Z czego to wynika?

 

Tomasz Paszek: Centralna Stacja Monitorowania jest w naszym przypadku częścią większej organizacji nazywanej przez nas mianem SOC (Securitas Operational Center). Główna zasada, która nam przyświeca to możliwość zapewniania pełnej obsługi Klienta z poziomu SOC. Wysoka skuteczność jaką uzyskujemy jest przede wszystkim efektem kompetencji naszych pracowników oraz inwestycji zarówno w szkolenia jak i w innowacyjne rozwiązania IT ukierunkowane na automatyzację jak największej liczby procesów. Jako jedni z nielicznych w Polsce, posiadamy dwie redundantne stacje monitorowania. Obecnie jesteśmy na etapie wprowadzania zmian w tej części organizacji. Cel jaki sobie stawiamy, to podobnie jak w przypadku całej firmy – być najlepszym. Mamy pomysł jak to zrobić i za jakiś czas, gdy uzyskamy pożądany efekt, nie omieszkamy się nim pochwalić.

 

Tomasz Grabski: Czy przeprowadzają Państwo cykliczne szkolenia dla kadry managerów oraz dla pracowników ochrony? Jeśli tak to jakie to są szkolenia?

 

Tomasz Paszek: Pracownicy to jeden z najważniejszych elementów każdej organizacji. Koncern Securitas zatrudnia ponad 310 tysięcy pracowników, z czego blisko 7000 zatrudnionych jest w Polsce. W przypadku tak istotnej części organizacji szkolenia są kluczowe. Praktycznie na każdym etapie pracy inwestujemy w poszerzanie wiedzy naszych pracowników. Ze wszystkich szkoleń jesteśmy dumni, ale wymienię te, o których najczęściej mówią nasi klienci: szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej, którymi objęci są wszyscy pracownicy Securitas; szkolenia segmentowe dotyczące realizacji zadań w obrębie konkretnych rodzajów obiektów naszych klientów; szkolenia eksperckie takie jak np. Certyfikowany Audytor TAPA. Praktycznie każdy awans w organizacji uwarunkowany jest przyswojeniem wiedzy i zdobyciem umiejętności oraz ich praktycznym sprawdzeniem. Przykładem szkoleń w ścieżce rozwoju zawodowego są np. kurs szefów ochrony i kurs menedżerski.

Nasi menedżerowie najwyższego szczebla podnoszą swoje kwalifikacje biorąc udział w organizowanym przez koncern Securitas Management Training (SMT). Chciałbym podkreślić, że szkolenia są tylko częścią całego systemu zarządzania personelem, uwzględniającego ścieżki kariery, systemy motywacyjne, promocję i rozwój kadr.