Czy gaśnica proszkowa jest dobra?

Redakcja

17 listopada, 2023

Każde gospodarstwo domowe potrzebuje pewnego rodzaju ochrony przed ogniem na wypadek sytuacji awaryjnej. Jak więc wybrać dobrą gaśnicę proszkową? A co czyni go lepszym od zwykłego? Jakich funkcji naprawdę potrzebujesz? Gaśnice proszkowe są najpopularniejszym rodzajem gaśnic, w których środkiem gaśniczym jest proszek wyrzucany przez sprężony gaz. Zaletą gaśnic proszkowych jest możliwość gaszenia pod napięciem urządzeń elektrycznych. Nie zaleca się gaszenia ruchomych urządzeń mechanicznych, ponieważ mogą one spowodować ich zajęcie. Gaśnice proszkowe nie mogą być stosowane do gaszenia pożarów olejów i tłuszczów w urządzeniach kuchennych.

Jak używać gaśnicy proszkowej?

Aby gaszenie pożaru gaśnicą było nie tylko skuteczne, ale przede wszystkim bezpieczne, należy przestrzegać kilku zasad:

  • staraj się nie zajmować pozycji przed wiatrem – może rozproszyć strumień środka gaśniczego;
  • skieruj strumień w kierunku podstawy płomienia, najpierw wykonując go z większej odległości, stopniowo zbliżając się do ognia;
  • gaśnice proszkowe są wyposażone w zawór, który należy wyjąć, skierować dyszę w kierunku ognia i nacisnąć dźwignię zaworu.

Jakie są rodzaje gaśnic proszkowych?

Gaśnice proszkowe to zbiorniki wypełnione drobnym proszkiem gaśniczym, który jest wyrzucany z gaśnicy za pomocą niepalnego gazu w celu odcięcia tlenu od palącej się powierzchni. Najczęściej stosowanymi wariantami proszków są proszki węglanowe, odpowiednie do gaszenia pożarów typu B I C oraz proszki fosforanowe, odpowiednie do pożarów z grup A, B i C. Gaśnice fosforanowe charakteryzują się większą odpornością na wilgoć i wstrząsy, a jednocześnie większą grupą pożarów, które są w stanie gasić, dlatego dziś są jednym z najbardziej podstawowych elementów wyposażenia budynku.

Czego nie wolno gasić gaśnica proszkowa?

Gaśnica proszkowa nie powinna być używana do gaszenia pożarów, które wynikają z płynów lub substancji, takich jak:

  • Płyny elektryczne, takie jak oleje, benzyna, rozpuszczalniki i inne paliwa.
  • Pożary związane z urządzeniami elektrycznymi, takimi jak komputery, urządzenia elektroniczne i inne urządzenia zasilane prądem elektrycznym.
  • Pożary żywności, takie jak tłuszcz i olej kuchenny.
  • Pożary chemiczne, takie jak substancje chemiczne i chemikalia.

Gaśnica proszkowa jest przeznaczona do gaszenia pożarów stałych, takich jak drewno, papier, tekstylia i inne materiały palne. W przypadku pożarów, których nie można ugasić gaśnicą proszkową, należy użyć innego rodzaju gaśnicy lub zadzwonić na pogotowie ratunkowe.

Czy gaśnica proszkowa można gasić człowieka?

Nie jest wskazane używanie gaśnicy proszkowej do gaszenia osoby. Proszek z gaśnicy może powodować poważne podrażnienie skóry, oczu i dróg oddechowych, a także powodować trudności w oddychaniu. W przypadku, gdy osoba jest pokryta płomieniami, należy ją natychmiast ugasić kocami lub innymi dostępnymi materiałami, które nie powodują dodatkowych obrażeń. W takiej sytuacji należy jak najszybciej wezwać pogotowie ratunkowe i udzielić pierwszej pomocy, aby zminimalizować ryzyko poważnych obrażeń.

Co można gasić gaśnica proszkowa ABC?

Gaśnica proszkowa ABC jest uniwersalną gaśnicą, która może być używana do gaszenia różnych rodzajów pożarów. Zazwyczaj jest przeznaczona do gaszenia pożarów klasy A, B i C. Pożary klasy A to pożary materiałów palnych, takich jak drewno, papier, tekstylia i inne podobne materiały. Pożary klasy B to pożary płynów palnych, takich jak benzyna, olej, rozpuszczalniki i inne podobne płyny. Pożary klasy C to pożary powstałe w wyniku zwarć elektrycznych w urządzeniach elektrycznych, takich jak komputery, urządzenia elektroniczne i inne urządzenia zasilane prądem elektrycznym. Należy pamiętać, że nie należy używać gaśnicy proszkowej do gaszenia pożarów, których nie jest w stanie ugasić, takich jak pożary chemiczne, pożary gazów.

Waga gaśnicy proszkowej Zastosowanie
1 kg i 2 kg Do zabezpieczenia pojazdów takich jak samochody osobowe, dostawcze, kampery, łodzie itp.
4 kg, 6 kg, 9 kg i 12 kg Do zabezpieczenia obiektów użyteczności publicznej, biur, hal przemysłowych i magazynów.

Polecane: