Jakie są zasady bezpieczeństwa podczas pożaru?

Redakcja

19 listopada, 2023

W dzisiejszym świecie żyjemy z wieloma zagrożeniami. Jednym z najczęstszych zagrożeń jest pożar. Kiedy coś się dzieje, to nie jest koniec świata, ale można ponieść ogromną stratę – zarówno finansową, jak i straconego czasu. Powinniśmy traktować bezpieczeństwo przeciwpożarowe jako coś bardzo ważnego, a także jeden z naszych głównych priorytetów w pracy, ponieważ ma ono ogromny wpływ na nasze życie teraz, jutro i na zawsze.

  1. Pamiętaj aby przede wszystkim poinformować osoby będące w niebezpieczeństwie, następnie wezwać straż pożarną.
  2. Po wybraniu numeru alarmowego nalezy podać swoje imię i nazwisko, adres. Następnie co się pali, na którym piętrze i czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.
  3. Czekać na potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
  4. Następnie przystąpić do gaszenia pożaru przy użyciu miejscowych środków gaśniczych. Jesli jest taka możliwość nieść pomoc osobom zagrożonym, przystąpić do ewakuacji ludzi i mienia.
  5. Zapobiegać powstawaniu paniki.

Zabezpieczanie domu przed pożarem to praktyka, która polega na podejmowaniu działań mających na celu zabezpieczenie domu przed pożarami i innymi katastrofami. Tak więc, kiedy musisz wyjść z domu w nagłym przypadku, musisz upewnić się, że w twoim domu nie ma sytuacji mogących doprowadzić do pożarów ani samozapłonu.

Jakie czynności należy podjąć aby zminimalizować ryzyko utraty życia w czasie pożaru?

Kilka przydatnych wskazówek, które pozwolą ci zminimalizowac ryzyko utraty zdrowia. Są to rzeczy o których w ekstremalnych sytuacjach sie nie myśli, ale warto je mieć z tyłu głowy:

  • Upewnij się, czy drzwi nie są gorące. Jezeli tak jest, to oznacza że za nimi ogień rozproszył się już w dużym stopniu i lepiej szukac innej drogi ucieczki.
  • Trzymaj się blisko podłogi – dzięki temu jest mniejsza szansa na ztrucie czadem.
  • Zakryj nos i usta. Unikniesz wdychania toksyn powstałych w wyniku spalania. Najlepiej użyj do tego ubrania i jeśli jest taka możliwośc niech będzie też mokre.
  • Tlen występujący w powietrzu przyczynia się do rozniecania ognia, dlatego bezpieczniej jest nie otwierać okien, chyba że jest to jedyna droga ucieczki.

Dlaczego musisz nauczyć się podstaw zachowania w przypadku pożaru?

Ważna jest podstawowa wiedza na temat zachowania się pożaru i reagowania w sytuacjach awaryjnych. Dzieje się tak, ponieważ pomaga to w lepszym zrozumieniu tematu, na wypadek gdybyś kiedykolwiek znalazł się w sytuacji zagrażającej życiu.

Polecane: